1. oktober i år skal Statnett levere en rapport til NVE om mulige SAKS-tiltak, siden Norge kan komme i en «svært anstrengt kraftsituasjon». Det er en viss risiko for rasjonering av strøm.

Det er åtte år siden Statnett sist laget en omfattende rapport om mulige SAKS-tiltak. I utredningen «SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak» kommer det klart fram hvilke tiltak Statnett da så som aktuelle.

Da Statnett vurderte tiltakene i 2014, ble 2016 og 2022 brukt som analyseår.