Antall datasenter i Norge har doblet seg i løpet av knappe to år, og fjor brukte de 1 TWh.

Det kommer frem i et brev fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Brevet går til stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Rødt.

Jørgensen har stilt spørsmål om hvor mye energi som går til å produsere kryptovaluta i Norge. Rødt-representanten har foreslått både å forby bitcoin-utvinning i Norge, og i hvert fall slutte å subsidiere virksomheten ved å at datasenter har redusert elavgift.