Paus kommer fra jobben som kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Eiendom. Hun har også bakgrunn fra Coop Norge og informasjonssjef i Postbanken og Telenor. Paus er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

̶ Fortum Oslo Varme er et kjempespennende selskap som har et viktig samfunnsoppdrag og som bidrar til det grønne skiftet i Oslo, sier Paus i meldingen.

Fortum Oslo Varme er Norges største fjernvarmeaktør og har vekstplaner som leverandør av både fjernvarme og kjøling. Selskapet planlegger å etablere et karbonfangstanlegg på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud som en integrert del av det norske CCS-prosjektet Langskip.

̶ Med sin kommunikasjonserfaring og næringslivskompetanse vil Paus bidra til å styrke selskapet i tiden fremover, sier Fredrik Dahl-Paulsen, direktør for salg og marked i Fortum Oslo Varme i meldingen.