Døgnprisen mandag er drøyt 176 øre/kWh for kunder i Sør-Norge (prisområdene NO1, NO2 og NO5), viser søndagens tall fra Nordpool. Med merverdiavgift blir det 2,20 kroner/kWh før nettleie og andre avgifter - men før strømstøtten.

I SE3, som inkluderer Stockholm og Göteborg, skal kundene betale nærmest nordnorske priser: rett under 16 øre/kWh.

Før avgifter er altså forskjellen mellom Sør-Norge og Sentral-Sverige på 1,60 kroner/kWh.

Aldri før har norske strømkunder betalt 10 ganger så mye for strømmen, som naboene i øst. Det viser Nordpools statistikk for døgnpriser, som går tilbake til 2013, og som Europower har analysert.

Sør-Norge har igjen de høyeste strømprisene i Norden mandag (se grafikken under).

Made with Flourish

Historisk har prisen i SE3 ligget høyere enn prisene i NO1. Det er knapt 3.400 døgnpriser i Nordpools database – på to tredjedeler av disse dagene har svenskeprisen ligget over prisen i Norge, målt som døgnpris før avgifter.

Den forrige rekorden for prisforskjell mellom Sør-Norge og Stockholm-området (SE3) er fra 16. oktober i fjor. Sør-Norge hadde den dyreste strømmen i Norden både i januar og februar.

Fortsatt er både Storbritannia og landene lenger sør i Europa dyrere per kWh enn Sør-Norge. Europower fortalte tidligere i vinter at utenlandskablene til Tyskland og England kostet en vanlig husstand rundt 2500 kroner i fjor. Prisene så langt i år ligger skyhøyt over samme periode i fjor.

England er tilknyttet det europeiske strømnettet gjennom totalt sju mellomlandsforbindelser, men uten å være en del av det integrerte europeiske kraftmarkedet. På norsk side betyr det at aktørene i kraftmarkedet må forholde seg til to auksjoner. Det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Utenlandskablene har gjort at det er større etterspørsel etter strøm fra norsk vannkraft, og det gjør at vannverdien har økt. Dermed trenger ikke vannkraftverkene å senke prisen like mye når de legger inn sine produksjonsbud på kraftbørsen.

Resultatet blir at Sør-Norge får mer stabile strømpriser som ikke svinger så mye som i våre naboland, og gjennomsnittsprisen holder seg høy fordi det norske strømmarkedet ikke opplever perioder med svært lave strømpriser slik våre naboland gjør.

Made with Flourish

Artikkelen er oppdatert etter første publisering med tabell over dagene med størst prisforskjeller mellom SE3 og NO1.