Pressemelding: Elvia og Statnett bidrar med hver sin Nærings-Ph.d.-kandidat i dette nybrottsarbeidet. Disse skal gjennom en forskerutdanning opparbeide kompetanse som på sikt