Oslo Kommune har utlyst et innkjøp av strøm for ni milliarder kroner i databasen, Doffin, der offentlige virksomheter må annonsere innkjøp over en viss størrelse. I kunngjøringen står det at: «Anskaffelsen omfatter hovedsakelig elektrisk kraft til Oslo kommune sine virksomheter og samarbeidspartnere. Unntak er kraft som inkluderes i leieavtaler.»

Avtalen skal omfatte leveranse av strøm, energioppfølgingsverktøy, administrative tjenester, avregning, rådgivning, prognoser og rapportering. Den estimerte totalverdien ligger altså på ni milliarder kroner, men Oslo Kommune understreker at dette er et svært usikkert anslag.