Storbritannia har tilbakelagt flere måneder med svært lite kull i energimiksen. Forrige uke markerte slutten på den lengste, helt kullfrie perioden i Storbritannia siden landets første kullkraftverk ble satt i