Fallet i strømprisen startet mandag 23. desember. Utviklingen videre viser at det var starten på mange dagers nedgang.

Tabellen under viser nedgangen systemprisen og ulike kraftkontrakter. Med en nedgang i systemprisen fra i dag til i morgen på 5,4 euro/MWh er den totale nedgangen på over 34 prosent de siste to ukene.

Av kontraktene er det Q3-20 som har fått mest juling med en nedgang på over 27 prosent. Måler vi nedgangen i euro er det feb-20 som har falt mest med nesten 11 euro.

Nedgangen i årskontraktene er naturligvis mindre, men også disse har betydelig nedgang. 2021-kontrakten har falt 7,5 prosent i løpet av to uker

Alle beløp i tabellen under er i euro/MWh. Systemprisen er morgendagens, altså 8. januar. Kontrakt-prisene er lest av klokken 14 i dag tirsdag, og er altså ikke sluttnotering.

Prisutvikling siste to uker:

Kontrakt

Pris 23. desember

Pris 7. januar

Nedgang

euro/MWh

Nedgang

prosent

Systempris

36,51

23,97

12,54

34,3

Feb-2020

42,10

31,20

10,90

25,9

Mars-2020

39,50

29,75

9,75

24,7

April-2020

37,40

27,65

9,75

26,1

Q2-2020

33,20

24,85

8,35

25,2

Q3-2020

31,35

22,75

8,60

27,4

Q4-2020

38,20

33,15

5,05

13,2

År 2021

34,05

31,50

2,55

7,5

År 2022

33,17

31,50

1,67

5,0

År 2023

33,00

31,80

1,20

3,6

Kilder: Nord Pool / Nasdaq OMX