– Vi vil gi vårt bidrag til det grønne skiftet lokalt og få fart på det. Vi ser mange muligheter, sier selskapets sjef Eskil