Nettselskapene har i noen tilfeller beregnet for høyt gebyr for manuell avlesing