Resultatet så langt i år har bedret seg for Scatec sammenlignet med fjoråret. Det er på tross av to kvartaler med underskudd. I årets tre første