Hvordan kan fordelingen av inntektsrammen mellom nettselskapene fordeles bedre? Det spørsmålet baler Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med. RME har blant annet ansvar for at aktørene i bransjen driver strømnettet effektivt. Hittil har det kommet til sammen sju rapporter som går dypt inn i ulike problemstillinger. Flere er på vei. Rapportene skrives på engelsk.

Det lokale distribusjonsnettet får oppmerksomhet i de to nyeste analysene, som bransjen frem til sist uke hadde anledning til å gi kommentarer til.

Når inntektsrammen for selskapene bestemmes, er det mange elementer som er med i beregningene.