Pressemelding fra Småkraft AS:

Avtalen omhandler Småkrafts 130 kraftverk med en årlig produksjon i overkant av 1,4 TWh. Avtalen har en varighet på 2 år, med opsjoner på forlengelse i 2 + 2 år.

Kraftanmelding AS er et privateid teknologiselskap med kontor i Skien dedikert til å levere effektive handelsrelaterte tjenester til småkraftbransjen.

– Avtalen har en verdi på nesten en halv milliard kroner, og vil sikre at Kraftanmelding kan fortsette å utvikle nye og innovative løsninger for våre kunder, sier Charlotte Sivertsen Vågsland, Daglig Leder i Kraftanmelding AS i en kommentar.