Pressemelding fra Småkraft AS: Avtalen omhandler Småkrafts 130 kraftverk med en årlig produksjon i overkant av 1,4 TWh. Avtalen