Det Enova-støttede prosjektet Smart Senja får to nye batterier som skal plasseres i Senjahopen og på Husøy. Batteriene kommer fra Rolls-Royce Solutions Berlin. Partner i prosjektet på Senja, Arva, signerte avtalen onsdag.

Under signeringen snakket Europower Energi med prosjektleder i Smart Senja, Julien Moisan. Han kunne fortelle at batteriet som skal plasseres på Husøy har en lagringskapasitet på 2 MWh og kan forsyne hele øya med strøm i en time. Når batteriet er oppe og går, vil det dermed være Norges største.