Det Enova-støttede prosjektet Smart Senja får to nye batterier som skal plasseres i Senjahopen og på Husøy. Batteriene kommer fra Rolls-Royce Solutions Berlin. Partner i prosjektet på Senja, Arva, signerte