Tirsdag kveld meldte Statkraft at selskapet i dag har sendt en konsesjonssøknad til NVE om å øke installert effekt ved Folgefonn-reguleringen fra 250 til 880 MW. Moderniseringen vil gjøre Mauranger II til Norges tredje største kraftverk målt i effekt, melder Statkraft selv.

Byggestart kan bli i 2026, avhengig av NVE – som selv rett før helgen meldte at de ville prioritere store vannkraftprosjekter i saksbehandlingen, til skarpe protester fra Småkraftforeninga.

Kraftproduksjonen vil ifølge Statkraft øke med 70–80 GWh. Ifølge statistikken for midlere årsproduksjon ligger Mauranger totalt på 1146 GWh.