Jostedalsbreen Nasjonalpark har anmeldt Statkraft til politiet for å ha utført gravearbeider innen verneområdet til nasjonalparken. Statkraft hadde i fjor vår gravemaskiner inne i området for å ordne med flomsikring