Regjeringen gir Statnett i oppdrag å planlegge nettløsningen for havvind i Nordsjøen. Det går fram av tillegget til energimeldingen, som ble lagt fram fredag. Statnett skal også være systemansvarlig for kabler og anlegg som ikke reguleres etter petroleumsloven.

Denne kombinerte rollen er for å «sikre en rasjonell utbygging», ifølge dokumentet regjeringen presenterte fredag.

«Departementet mener det er naturlig at Statnett får ansvaret for å planlegge nettet til havs i tråd med retningslinjer gitt av departementet og basert på innspill og dialog med havvindaktørene.