Tidligere denne uken ble det kjent at strømbørsen Nasdaq har spilt inn til Energikommisjonen at antall prisområder bør reduseres.

– Vi savner at regulatorer og andre som styrer markedet ser behovet for et velfungerende fremtidsmarked for strøm, sa Nasdaq-sjef Georg Haakon Aasen til Europower.

Han mener at det kun bør være to prisområder mot fem i dag, fordi områdene er for små til å få til velfungerende finansielle markeder for kraftkontrakter.