De foreløpige regnskapstallene for kommunene og fylkene viser en samlet inntekt fra konsesjonskraft og kraftrettigheter på over 3,3 milliarder kroner – 1,1 milliarder kroner mer enn året før.

Aldri før har kommunesektoren hatt så store inntekter fra konsesjonskraften. Inntektene i fjor er også nesten 700 millioner kroner mer enn i 2019, som hittil har vært rekordåret.

Kommunene og fylkene har også kostnader knyttet til konsesjonskraften, slik at netto inntekt etter kostnader havnet på knapt 2,6 milliarder kroner.