Husholdningene betalte i snitt 117,2 øre/kWh for strøm i første kvartal. Det er ny strømprisrekord, og rekorden fra forrige kvartal er slått med god margin.. Prisen er uten avgifter og nettleie, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den totale strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtten, var på 133,5 øre/kWh i 1. kvartal.

– Når vi trekker fra strømstøtten var totalprisen husholdningene måtte betale rundt 25 prosent høyere enn gjennomsnittet for 1. kvartal de siste fem årene, sier Thomas Aanensen.

Prisen for første kvartal er 75 øre/kWh høyere enn snittet for samme periode de siste fem årene.

– De siste fem årene har gjennomsnittsprisen ligget på litt over 40 øre/kWh i første kvartal. I årets første kvartal var prisen nesten tre ganger så høy. Dette er den høyeste strømprisen vi har målt siden vi startet i 1998, sier Thomas Aanensen i SSB.

Kundene med variabel pris-kontrakter har betalt klart mest for strømmen i først kvartal. Her er snittet knapt 1,36 kr/kWh. Det er 17 prosent dyrere enn spotkontraktene, som hadde en snittpris på 1,16 kr/kWh. Nesten 20 prosent av husholdningene har variabel pris, mot bare 5 prosent i næringslivet.

Prisene har økt langt mindre for tjenesteytende næringer, som betalte 1,13 kr/kWh i første kvartal. Det er knapt 7 prosent prisvekst på tre måneder, men målt mot samme periode i fjor har prisene steget med 130 prosent. Også i den delen av industrien som ikke er kraftkrevende har prisen mer enn doblet seg på tolv måneder.

Både tjenesteytende næringer og den ordinære industrien kjøper i all hovedsak strøm knyttet til spotprisen. Over 90 prosent av volumet selges via spot blant disse kjøpegruppene.

Kraftintensiv industri betalte 43 øre/kWh i første kvartal, noe som er 8 prosent lavere enn de tre foregående månedene. For denne delen av industrien har strømprisen økt med 28 prosent det siste året, ifølge tallene fra SSB.