Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kunngjorde i begynnelsen av mars at ordningen skulle forlenges, og fredag ble forslaget fremmet i statsråd.

– Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå også videre i år. For å bidra til forutsigbarhet har regjeringen allerede varslet at den vil forlenge de midlertidige strømstøtteordningene fram til mars 2023, skriver regjeringen i en pressemelding.

I tillegg kommer støtte til bostøttemottakere i områder med høye strømpriser for april og mai i år.

Summen på forslagene er 7,8 milliarder kroner. Det betyr at det for 2022 er vedtatt eller forslått tiltak for 22,3 milliarder kroner. Strømstøtten for de tre første månedene neste år, vil ventelig komme på 6,3 milliarder kroner.

Det er betydelig usikkerhet om hvor mye strømstøtten faktisk kommer til å koste fordi ordningen er knyttet opp mot kraftpriser og forbruk.

Disse tiltakene foreslår regjeringen nå knyttet til høye strømpriser:

  • Forlengelse av den midlertidige strømstøtteordningen for husholdninger ut mars 2023. Bevilgningsbehovet for forlengelsen anslås til 7,4 milliarder kroner i 2022.
  • Forlengelse av den midlertidige strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus ut mars 2023. Gjeldende bevilgning på 500 millioner kroner forventes å kunne dekke behovet i 2022.
  • Forlengelse av den midlertidige strømstøtteordningen til frivillig sektor ut mars 2023. Bevilgningsbehovet for forlengelsen anslås til 230 millioner kroner i 2022.
  • Ekstrautbetalinger til bostøttemottakere i områder med høye strømpriser i april og mai 2022. Utgiftene anslås til 151 millioner. kroner i 2022.

(©NTB)