Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at industrien i fjor betalte 24 milliarder kroner for å få levert drøyt 51 TWh strøm til industriproduksjonen.

Ikke overraskende er det rekord i strømutgifter, noe som skyldes at prisene også for industrien var rekordhøye i fjor. Gjennomsnittlig pris lå på 46,7 øre/kWh – en økning på 44 prosent fra det ekstremt billige 2020. Målt mot det mer normale 2019 lå strømkostnadene i fjor 20 prosent høyere.

Made with Flourish

Som grafikken viser, er veksten i utgifter klart minst i metallindustrien. Det er samtidig den sektoren som bruker klart mest strøm i industrien. I fjor var strømkjøpet til metallindustrien på rekordnivåer – over 10 TWh for første gang. Dette er også den delen av industrien som har de laveste strømprisene: 35,3 øre/kWh. Det er «bare» en økning på 20 prosent fra 2020.

Den øvrige industrien måtte derimot betale 61 øre/kWh, en økning i strømprisen på hele 66 prosent fra året før.

Made with Flourish

Kostnaden for innkjøpt gass økte med 56 prosent i 2021 prosent selv om forbruket kun økte med 3 prosent, melder SSB.