Oppdatering lørdag: Nord Pool har sendt ut melding om at systemprisen har blitt beregnet feil, og at ny pris vil bli lagt ut. Les egen sak her.

Fredag var det rekordhøy systempris med 152 øre/kWh, men den blekner mot systemprisen som er satt for lørdag: 232 øre/kWh, tilsvarende 228 euro/MWh.

Systemprisen er et uttrykk for hva strømprisen ville ha vært i hele Norden hvis det ikke var noen begrensinger i nettet. Det er derfor et mysterium at systemprisen for lørdag er høyere enn døgnprisen i alle de nordiske prisområdene.