I en melding fra de tre energiselskapene Trollfjord, Andøy Energi og Nordkraft heter det at de har innledet fusjonssamtaler. Dette begrunnes med at energibransjen er inne i en periode med store endringer som følge av elektrifisering og digitalisering av samfunnet generelt, og at dette vil kreve sterke og solide kompetansemiljøer med fokus på løpende drift, investeringer og utvikling.

– Vi tror at en sterkere samhandling er ønsket av både befolkning, næringsliv og kommuner. For våre selskaper er et gunstig tidspunkt.