I likhet med store deler av bransjen forøvrig ble Haugland Kraft rammet av den lave kraftprisen i fjor. Det førte til en betydelig nedgang både i omsetningen og resultat før skatt.

Spesielt ille gikk det utover vannkraftdivisjonen, hvor overskuddet falt fra 259 millioner kroner i 2019 til kun 2 millioner kroner i fjor.

Utvider satsing på nye områder

Selskapet andre divisjoner leverer imidlertid i hovedsak gode resultater.

– Haugaland Kraft har utvidet forretningsvirksomheten betydelig i løpet av de siste årene. I dag har vi fire bein å stå på: produksjon, distribusjon og salg av strøm samt fiberbredbånd. Dette har vært en bevisst strategi for å være mer robuste overfor svingninger i markedet, At vi leverer et svært solid resultat til tross for de eksepsjonelt lave strømprisene i 2020, viser at vi har lykkes, sier konsernsjef Olav Linga i en pressemelding.

Haugaland Kraft

I vår selskapsdatabase finner du detaljinformasjon om blant annet eierforhold, kraftstasjoner, fusjoner og oppkjøp for dette selskapet.

I meldingen understreker han hvor viktig det er for selskapet å støtte lokalsamfunnet på ulikt vis. Derfor foreslås et utbytte til de kommunale eierne på 231 millioner kroner.

Investerer i strømnett, havnekraft og havvind

2020 var også et år hvor det ble gjort investeringer for over 1 milliard kroner. Av dette gikk 482 millioner kroner til oppgradering av strømnettet. Det handler blant annet om 20 kilometer med nye kraftlinjer mellom Mauranger og Jondal.

Selskapet vedtok også i fjor å satse tungt på bærekraft. Et av tiltakene var etablering av selskapene Havnekraft AS og Deep Wind Offshore (DWO), sammen med Karmsund Havn og SKL/Knutsen OAS.

Målet er at Havnekraft skal bidra til en mer bærekraftig cruiseturisme på Haugalandet, mens DWO satser på å bli en betydelig aktør innen havvind.

Resultater for Haugaland Kraft

Tall i millioner kroner 2020 2019
Omsetning 1700 2400
Resultat etter skatt 240 599