Den utradisjonelle satsingen på utnyttelse av overskuddskraft fra Raggovidda vindpark til produksjon av hydrogen er grunnen til at Varanger Kraft Hydrogen har fått prisen. – Det er ofte fokus