Fredag presenterte Statistisk sentralbyrå tall for utenrikshandelen for første halvår. Her er også tall for hvor mye Norge eksporterer og importerer av strøm, målt i kroner.

I årets seks første måneder har Norge eksportert strøm for til sammen 18,5 milliarder kroner. Samtidig har vi kjøpt strøm fra utlandet for 8,8 milliarder kroner. Netto eksport er dermed på 9,8 milliarder kroner (avrundet til én desimal).

Made with Flourish

Ettersom strømprisene er langt over nivåene tidligere år, er også verdien av strømeksporten skyhøyt over hva den har vært før.

Den