Nå har kraftselskapet Vesterålskraft lagt frem resultater for 2021, og de viser at konsernet hadde en vekst i omsetning på 14 prosent fra 2020 til 2021. Omsetningen i 2021 ble på 209,8 millioner kroner, mot 184,6 millioner kroner i 2020. Men overskudd etter skatt faller med 52 prosent fra 35,7 millioner kroner i 2020 til 17,3 millioner kroner i 2021. Alt i alt er det likevel gode tall fra Vesterålskraft.

– Vi er fornøyde. Vi har god, underliggende drift i alle forretningsområder og alle selskaper, sier administrerende direktør Halvard S.