Under et døgn før Stortingets presidentskap skal samles for å vurdere å avbryte sommerferien, varsler regjeringen nå at den kommer med flere nye tiltak, melder NRK og TV 2.

  • Det blir gitt mulighet til å forsterke reguleringen for å sikre forsyningssikkerhet. Når magasinfyllingen blir lavere enn det som er normalt for årstiden, skal muligheten for eksport begrenses.
  • Regjeringen varsler strømstøtte til den delen av næringslivet som er hardest rammet av rekordhøye kraftpriser.
  • Strømstøtteordningen til husstander blir økt til 90 prosent fra 1.