Konseptet med regionale fangstsentra utvikles av Scottish Power i samarbeid med National Grid og