Alta Kraftlag SA er et samvirkeforetak, styrt av medlemmene. Konsernet består av Alut AS, Alta Kraftlag Fiber AS, Alta