I juni setter Niklas Kalvø Tessem kurs mot Belgia og hovedstaden Brussel. Der skal han lede Energi Norge sitt kontor. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Kraftfylka.

– Det er vemodig å forlate Kraftfylka, og det har vært veldig givende å bidra til et regionalt energiløft. Lederjobben for Energi Norges Brusselkontor er en utrolig spennende mulighet. Jeg har studert europeisk energipolitikk, hatt verv i Brussel og fire jobbopphold bak meg der. Med alt som skjer i EU på energifronten er Norges rolle i Brussel viktigere enn noen gang, og dette er jeg er meget engasjert i, forteller han til Europower.

– Hva var det som fristet med jobben i Energi Norge?

– Energi Norge er en sentral aktør i det norske energimiljøet i Brussel og dermed var det et naturlig valg for meg å søke på stillingen. I Brussel kan jeg bidra til en grønn omstilling og gode vilkår for norsk verdiskaping. Dette gleder jeg meg til!

Tessem har en mastergrad i Europeisk politikk, og har også erfaring fra jobben som rådgiver i KS Bedrift Energi (Samfunnsbedriftene).

– Niklas har innsikt i de mulighetene som finnes for utvikling av fornybarnæringen og vet hvilke utfordringer som må overvinnes dersom vi skal lykkes både i omstillingen av det europeiske energisystemet og i utviklingen av nye, grønne næringer, sier Toini Løvseth, som er direktør for Marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge - i en melding.