Hos Cowi rådgivende ingeniører er Bjarne Tufte ansatt som leder for kraftseksjonen. Han er hentet fra Sira-Kvina kraftselskap, der han jobbet som teknisk sjef. Det kommer frem i en melding fra selskapet.

– Vi trenger tverrfaglighet mer enn noensinne. Vi trenger folk på bygg, vei, bane, vann og avløp, miljørådgivere og geologer. Vi kan sette sammen tverrfaglige team til kraftbransjen og det er en stor styrke å spille på i overgangen til lavutslippssamfunnet, sier han om hvorfor han bytter jobb.

I Cowi vil han jobbe med optimalisering av eksisterende kraftnett og utbygging av nytt.

Tufte har også erfaring fra Agder Energi der han blant annet jobbet med på å utarbeide forløperen til kabelforbindelsen NordLink til Nord-Tyskland.

– Mange av kraftstasjonene og nettanleggene rundt om i landet er bygget på 60- og 70-tallet og krever fornying. Vi har den pågående elektrifiseringen av Norge som gjør at vi krever enda mer strøm, samtidig som vi har flaskehalser mellom nettområder som gjør at man får svingende strømpriser. Dette må vi løse opp i, sier Tufte i meldingen.