Fredag var det duket for møte i bedriftsforsamlingen i NTE og på dagsorden sto blant annet styrevalg.

Leder i valgkomiteen, Ida Stuberg, bekrefter overfor Europower at forslaget til styre ble vedtatt på bedriftsforsamling i NTE på fredag.

Det innebærer at Jon Håvard Solum fortsetter som leder (var ikke på valg), og Eli Arnstad fortsetter som nestleder i ytterligere ett år.

Det ble valgt inn tre nye styremedlemmer; næringslivsprofil Berit Svendsen – som innehar stillingen som sjef for Ski-VM Trondheim 2025, Hege Brende, som til daglig jobber som leder for Rainpower og Tor Ulleberg - som er Chief Advisor for Innovasjon og eksternt teknologisamarbeid hos Equinor.

Da det nye styret ble kjent, fremkom det noe kritikk mot at de nyvalgte styrerepresentantene ikke hadde geografisk tilknytning til Nord-Trøndelag. Til det svarer Ida Stuberg;

– Både styrets leder og nestleder er begge bosatt i gamle Nord-Trøndelag. For øvrig var valgkomiteen opptatt av en komplementærsammensetning av kompetanse og erfaring til selskapets og eiernes beste, og det var ingen kritiske spørsmål til dette i bedriftsforsamingens møte 6. mai, der alle styrerepresentantene ble enstemmig valg, sier Stuberg til Europower.

Fikk ikke spørsmål om lederlønn

I forrige uke kunne Europower omtale lederlønningen til NTE-toppsjef Christian Stav. I NTEs årsrapport kom det fram at Stav fikk drøyt 4,1 millioner kroner kroner i lønn og andre ytelser i fjor, mot drøyt 3 millioner kroner i 2020.

Styreleder Jon Håvard Solum forteller til Europower at han hadde forventet spørsmål om lederlønningen til daglig leder Christian Stav på fredagens møte, men at det ikke kom.

– Men da tok jeg ordet på eget initiativ og orienterte om saken.

– Hvordan reagerte bedriftsforsamlingen på orienteringen?

– Det var gode tilbakemeldinger. De ga uttrykk for at de har tillit til styret. Og hadde ikke mindre tillit etter at vi orienterte om lønnsavtalen.

Solum er godt fornøyd med den nye styresammensetningen – og at det er en sunn kjønnsbalanse.

– Ser man bort fra de tillitsvalgte, som skal ha valg om 14 dager, består styret nå av tre kvinner og to menn. Det tenker jeg er god fordeling. Jeg synes valgkomiteen har gjort en grundig og god jobb. Styret vil ha en spennende sammensetning med mye ny kompetanse – både på den teknologiske siden og også på selskapsstyringssiden. Jeg ble veldig motivert da jeg så sammensetningen valgkomiteen kunne presentere, så jeg gleder meg virkelig å ta fatt, sier han.