I en melding fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) heter det at Elisabeth Rui er ansatt som regionsjef for sør. Hun tar over jobben etter Anne Cathrine Sverdrup som går av med pensjon i mars i år.

Rui kommer fra stillingen som direktør for miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hun har tidligere jobbet som avdelingsdirektør for miljø og samfunnssikkerhet hos Fylkesmannen i Vestfold.

– Det er med stor ydmykhet jeg går i gang med denne viktige oppgaven. NVE har svært kompetente medarbeidere og et godt omdømme hos sine samarbeidspartnere. Jeg gleder meg til å bli nærmere kjent med folkene, de ulike fagfeltene og distriktet. Ekstremvær, flom, ras og skred er temaer som er høyst aktuelle, og NVE er der for å bistå. Dette krevende samfunnsoppdraget forutsetter samarbeid, og jeg ser virkelig frem til å bidra inn i dette, sier Rui.

NVEs regionkontor i sør dekker et geografisk område fra Kristiansand i sør, til Haugesund i vest, Hemsedal i nord og Hønefoss i øst. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Hun starter i jobben ved utgangen av februar.