Pressemelding:

Den raskt voksende natur- og miljøvernorganisasjon styrker staben. Det nye er at styreleder Eivind Salen skal ha en mer operativ rolle og enda bedre kontakt med medlemmene.

Aina M. H. Hauge blir kommunikasjonssjef, mens John Ivar Myklebust blir leder for organisasjon og utvikling.

Haaland skal jobbe med finansiering

Stillingen som generalsekretær foreslås avviklet, og Rune Haaland går over til å arbeide spesielt med finansiering av virksomheten.

Avtroppende generalsekretær har i oppstartsåret gjort en formidabel innsats, noe styret i Motvind Norge takker han for.

— På mindre enn ett år har vi blitt en slagkraftig organisasjon som har bidratt sterkt til å endre synet på vindkraft. Vi har allerede snart 19 000 betalende medlemmer og flere hundre tusen medlemmer på våre Facebook-grupper. Vi styrker nå organisasjonen administrativt og med en tydelig struktur på kommunikasjonsarbeidet skal vi få bedre kontakt både med medlemmene og samfunnet, sier styreleder Eivind Salen.

Pressemeldingen fra Motvind er redigert av Europower Energi.