Etter tre år i PR-byrået Try Råd, melder Lars Nermoen nå overgang til energibransjen og har startet som «Head of communications» i hydrogen-selskapet Nel.

Til Europower forklarer han at han bytter jobb for å kunne bidra til det grønne skiftet.

– Jeg begynner i Nel fordi jeg syns det er inspirerende å jobbe i et selskap som utvikler teknologi som spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Dessuten står de overfor meget interessante og spennende kommunikasjonsoppgaver. Etter å ha vært en uke i ny jobb, kan jeg også si at folka her er veldig hyggelige. Jeg gleder meg skikkelig til å komme ordentlig i gang, sier Nermoen til Europower.

Han har også erfaring fra kommunikasjonsavdelingen i Norsk Hydro, der han har jobbet i åtte år, og i informasjonsavdelingen i Olje- og energidepartementet.

– Hvordan blir det å gå fra PR til «andre siden av bordet»?

– Jeg likte godt å jobbe i kommunikasjonsbyrå også, det var interessant og lærerikt å jobbe med flere forskjellige oppdragsgivere og problemstillinger. Nå vil jeg nok få en helt annen mulighet til å fordype meg i ett tema. Hydrogen er et område i rask utvikling, og jeg gleder meg til å sette meg bedre inn i spørsmål knyttet til teknologi og marked, i tillegg til at vi selvfølgelig skal jobbe godt med selskapets kommunikasjonsaktiviteter, sier han.

– Hva tenker du er den største utfordringen for hydrogen i dag?

– Jeg tenker at den viktigste utfordringen er å redusere produksjonskostnaden sånn at grønt hydrogen blir konkurransedyktig med hydrogen produsert på fossile energikilder. På den måten vil vi legge til rette for økt bruk av grønt hydrogen til industri og transport, sier Nermoen avslutningsvis.