I høst ble det kjent at fornybartoppen Ivar Slengesol, som var med å etablere Eksportkreditt Norge, forlot selskapet for å bygge opp en ny forretningsenhet for fornybar energi og relaterte segmenter i det børsnoterte seismikkselskapet TGS. Nå hentes Marte Riiber de Picciotto inn som senior kommersiell ansvarlig.

– Vi er veldig glade for å få Marte som en del av teamet vårt i TGS. Hun bringer en sjeldent sterk kombinasjon av teknisk, kommersiell og ledelseserfaring og -ekspertise innen fornybar energi, og spesielt vindenergi, med et bredt nettverk. Hun vil få en nøkkelrolle i å utvikle våre løsninger og kunderelasjoner, sier Slengesol til Europower.

De siste 15 årene har de Picciotto jobbet i DNV, de siste åtte årene som avdelingsleder fornybar rådgivning, Nord- og Vest-Europa.

Til Europower sier hun at det blant annet var muligheten til å få være med på å bygge et nytt fornybart forretningsområde og et nytt team i TGS, som lokket henne over.

– Jeg har stor tro på potensialet som ligger i utnyttelse av data og videreutvikling av digitale løsninger og maskinlæring for fornybarbransjen, sier hun.

– Hva tenker du er den største utfordringen når det kommer til utvikling av fornybar energi i Norge?

– For landbasert vindkraft, som er lønnsomt, har utfordringen vært motstand i folkeopinionen grunnet inngrep i naturen. Dette har ført til en tilnærmet stopp i utviklingen av nye disse vindprosjektene. For offshore vind, som da blir det naturlige alternativet, blir det viktig å få på plass støtteordninger for flytende vind og tydelige nasjonale målsetninger som gir forutsigbarhet for aktørene. Det er også viktig med koordinering med andre offshorenæringer for å unngå konflikter knyttet til bruk av de aktuelle arealene. Det er et godt momentum nå for utviklingen av offshore vind i Norge, med mye god koordinering og samarbeid i industrien, sier hun.

Ifølge Slengesol har TGS høye ambisjoner på fornybar energi-fronten.

– TGS har som ambisjon å bli den ledende globale tilbyderen av energidata og -innsikt som støtter beslutningsprosesser gjennom hele energiverdikjeden. Fornybarsatsningen er global. I Norge ser vi fram til å bidra med data og relaterte løsninger for blant annet den kommende utlysningen og utviklingen av havvindprosjekter i Nordsjøen, sier han.

Marte Riiber de Picciotto startet i jobben 3. januar.