Hos Fortum styrker man nå laget når Tore Andre Godager går inn i en nyopprettet stilling som Digital Lead. Han kommer fra en stilling som seniorkonsulent og produktmanager i konsulentselskapet TietoEvry, hvor han har jobbet i nærmere tre år. Der har han blant annet hatt ansvar for å bygge opp tjenesten Infotorg.

Når Europower får Godager på tråden, er han allerede på plass på kontorene til Fortum på Skøyen i Oslo.

– Jeg har bygget opp Infotorg de siste tre årene. Nå har dette blitt Norges største dataportal med over 30 offentlige registre, kredittopplysninger og andre virksomhetskritiske kilder. Så «my work is done», sier han til Europower.

Hans arbeidsoppgaver i TietoEvry har vært å jobbe med hvordan data kan hjelpe oss ta bedre klimavalg, som igjen har inspirert ham til å fokusere enda mer på bærekraft.

– Det har inspirert meg til å ville jobbe enda tettere med forbrukere. Ikke bare i forhold til å velge bærekraftig strøm, men også hva slags strøm. Dette er noe forbrukere i større grad etterspør nå. Energi er et område forbrukeren ønsker seg mer valgfrihet. Man kan tenke løsninger der man kan velge mer bærekraftige løsninger i digitale rom - som for eksempel mer sol- eller vindbasert energi, sier han.

Og legger til;

– Her ser jeg for meg at det er mange mulige løsninger som ikke finnes i dag og som kunne vært spennende å få på plass.

Stillingen han går inn i, heter altså Digital Lead, og i denne posisjonen skal Godager jobbe med Fortum-konsernets digitale løsninger i avdelingen Consumer Solutions.

– Jeg skal jobbe med de digitale løsningene i Fortum i Norge, men skal også jobbe nordisk med dette sammen med kolleger i tilsvarende stillinger i Norden. I første rekke er arbeidsoppgavene «value added sevices» som skal øke det digitale salget og digitale produkter.

Nå gleder han seg til å være en del av energibransjen.

– Norge har en unik posisjon i verden som energinasjon, siden vi har både fornybar energi som vann, sol og vind – men også olje og gass. Så energibransjen er et spennende sted å være, sier han.