Oppdatert: Det er ikke avgjort når Lundmark vil tre ut av stillingen, men det vil skje senest i slutten av august 2020. I en