Mona Adolfsen, som i dag er redaktør i Europower, slutter i stillingen etter 13 år for å starte i Samfunnsbedriftene. Hun er også konstituert som ansvarlig redaktør og daglig leder fra 10. september og frem til Ole Petter Pedersen er på plass, senest 1. februar 2022.

– Hvorfor slutter du nå?

– Etter 13 år i Europower, føler jeg at tiden er inne for å gå videre. Det har vært en spennende periode i et selskap som har vært i stadig utvikling. Det er en spennende og viktig bransje vi følger og jeg er derfor glad for at jeg etter å ha dekket bransjen redaksjonelt i over 24 år, nå kan fortsette i denne bransjen, men i fra en annen vinkel, sier Adolfsen til Europower.

Hun innrømmer at det er forbundet med noe vemod å bytte jobb.

– Det er selvsagt med litt vemod jeg forlater et selskap som jeg nå ser er i en ny utvikling etter at vi fusjonerte med enerWe tidligere i år. Ikke minst er det litt trist å forlate gode og veldig kompetente kolleger. Samtidig vil jeg jo fortsatt ha kontakt når jeg starter opp som energirådgiver i Samfunnsbedriftene Energi.

Adolfsen har også bakgrunn som journalist og redaktør i Montel i 11 år, og har i tillegg til dette også vært president i Norges Skøyteforbund i seks år, samt internasjonal kunstløpsdommer.

– Hva gleder du deg mest til å ta fatt på i den nye jobben?

– Jeg kan ta med meg den erfaringen og kompetansen jeg har opparbeidet meg i løpet av 24 år og nå bruke denne direkte inn mot bransjeaktørene, sier hun.

Nyopprettet stilling

Hos Samfunnsbedriftene forteller direktør for næringspolitisk avdeling, Cecilie Bjelland at Mona Adolfsen starter i en nyopprettet stilling der.

– Energi har kommet høyt opp på agendaen til virksomheter og beslutningstakere. Samfunnsbedriftene Energi skal være en tydelig og aktiv aktør på vegne av fornybarbransjen i hele landet og styrker derfor energiteamet med nye medarbeidere. Vi er svært fornøyde med at Mona har valgt å begynne hos oss i en ny stilling, samtidig som vi er i en fortsatt prosess med mange gode søkere til ytterligere en stilling etter at en av våre medarbeidere har gått til Norwea, sier hun til Europower.

– Hvorfor valgte dere Mona?

– Først av alt – hun er en person vi gjerne vil ha som kollega og så har Mona mer eller mindre alt det faglige vi kan ønske oss av en ny kollega. Vi kjenner henne som en journalist med et godt omdømme og et ryddig hode. Hun har lang og relevant erfaring fra bransjen og evner å kombinere et helikopterblikk på energiområdet med dybdekunnskap om saker som opptar våre medlemmer. I tillegg har hun et stort samfunnsengasjement og forståelse for det demokratiske systemet som setter rammevilkårene for bransjen. Vi gleder oss derfor til å få henne som ny kollega. Vi er overbevist om at hun vil styrke oss i arbeidet for medlemmenes saker i overgangen til fornybarsamfunnet, avslutter hun.