Etter nyttår starter Robert Kippe som kommunikasjonsansvarlig i vindkraftorganisasjonen Norwea. Stillingstittelen er prosjektleder for kommunikasjon og samfunnskontakt, og Kippe kommer fra en stilling som kommunikasjonssjef hos Nova Spektrum (tidligere Norges Varemesse).

– Jeg gleder meg veldig! Dette tror jeg blir veldig bra, sier han entusiastisk til Europower.

– Hvorfor var dette en jobb du ønsket deg?

– For meg er dette det aller, aller viktigste jeg kan jobbe med. Det handler om de store samfunnsutfordringene; kutte utslipp og legge til rette for nye arbeidsplasser og ny industri. Utbygging av vindkraft er noe vi må gjøre for at Norge skal være en energinasjon og et velferdssamfunn også etter oljealderen. Vi trenger mer fornybar energi – både til lands og til havs.

Han har også jobbet som politisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver for SV, og jobbet med kommunikasjon i og kjenner også fornybarnæringen godt fra EL- og IT Forbundet.

Kippe forteller at vindkraftsaken har engasjert ham i lang tid.

– Jeg har vært engasjert i vindkraft helt siden jeg var student i tjueårene, sier han.

– På samme side?

– Ja, på samme siden, men den gangen var det ukontroversielt. Da handlet kritikken mot vindkraft om at det ikke var noe som ville bli av betydning i det norske energisystemet, men det har jo endret seg.

– Må bli flinkere til å kommunisere

Kippe har gjort seg noen tanker om hva som kan bli bedre i kommunikasjonen til Norwea.

– Det ene er at vi må bli flinkere til å kommunisere vindkraftens betydning for at vi skal lykkes med det grønne skifte. Det andre er at dialogen mellom utbygger, kommuner og lokalbefolkning må bli bedre. Det viktigste vi som bransjeforening kan gjøre, er å legge til rette for at det blir en god dialog. Bransjen har lært mye av de siste årene, mener han.

– Vi kommer til å jobbe for å få en lokal aksept for vindkraft. Det tror jeg er fullt mulig å få til. Bildet av vindkraft i Norge er preget av de mest konfliktfylte prosjektene, men virkeligheten er at vi har et femtitalls prosjekter vi sjelden hører noe om, fordi konfliktnivået er langt lavere.

I Norwea er daglig leder Åslaug Haga glad for å ha fått med Kippe på laget.

– Vindkraftnæringen kan og vil bidra til beste for klima, bærekraft, verdiskaping og arbeidsplasser, men har også klare omdømmeutfordringer, særlig på land. Vi må kommunisere tydelig, redelig og klokt med både myndigheter, opinionen generelt og ikke minst berørte lokalsamfunn. Jeg er veldig glad for at Robert har takket ja til å bli med i Norwea-teamet. Hans erfaring og tilnærming vil bli svært viktig for foreningen, sier Haga i en melding.