Helene Moen er ansatt som bærekraftansvarlig og beskriver stillingen slik på selskapets hjemmesider;

– Min jobb blir å skaffe meg oversikt over hvordan vi jobber og se hvor vi eventuelt kan sette inn tiltak. Vi må fortsette med alt vi er gode på, men hele tiden strekke oss og tenke på hva vi kan gjøre enda bedre. Det er en tankegang det virker som er godt innarbeidet allerede når det gjelder HMS, og dermed har vi et godt utgangspunkt. Vi skal nå først få det overordna på plass, og så blir det å konkretisere mer detaljert etter hvert, sier Moen.

Moen er utdannet sivilingeniør med bachelor i fornybar energi fra NMBU og master i bærekraftig energiplanlegging fra universitetet i Aalborg.

Under studiene jobbet hun i Zero og Nordisk Energiforskning. Etter studiene jobbet hun fire år i Norconsult med energi i bygg, og deretter var hun fagansvarlig for klima og miljø i Boligbygg i Oslo kommune i nærmere fire år.

– Ser behovet for å systematisere arbeidet

Kommunikasjonsrådgiver Tove Syndrol Johansen i Akershus Energi er tydelig på at bærekraft blir en stadig viktigere premissgiver for energiselskaper.

– En viktig del av vår tilnærming til bærekraft er å skape forståelse for hvilken innvirkning alle deler av vår virksomhet har på miljøet og hele tiden søke å forbedre hvordan vi gjør ting ved å jobbe systematisk over tid for å minske risikoen for negativ miljøpåvirkning. Vi har lenge hatt et høyt fokus på HMS i vår virksomhet, og bærekraft har vært en del av det arbeidet. Nå ser vi behov for å systematisere og videreutvikle arbeidet rundt bærekraft, sier hun til Europower.

– Hvilke forventninger har konsernet når dere har opprettet denne stillingen?

– Våre ambisjoner med den nyopprettede stillingen er at Akershus Energi i enda større grad skal bidra til et bærekraftig samfunn både gjennom alt vi gjør selv, men også ved å ha forventninger til samarbeidspartnere og leverandører, sier hun.

Helene Moen har startet i den nye jobben.