Like etter nyttår kunne Europower melde at kommunikasjonstopp Truls Jemtland skulle slutte i stillingen som leder for kommunikasjon i fjernvarmeselskapet Fortum Oslo Varme.

Jemtland skulle etter planen starte som «Head of Communications» i selskapet Bulk Infrastructure, som er en aktør innen bærekraftig digital infrastruktur mars i år. Men slik ble det ikke.

– Ja, det ble endringer i opprinnelig plan. Kort tid før oppstart endret Bulk sentrale forutsetninger rundt rollen jeg var tiltenkt. Dette førte til at vi ble enige om å avslutte samarbeidet allerede før det startet, forteller Jemtland til Europower.

Det var ikke et alternativ å gå tilbake til samme stilling i Fortum Oslo Varme, for der var allerede Jemtlands arvtaker i gang.

– Min etterfølger i Fortum Oslo Varme var på tidspunktet allerede på plass og introduksjonen av Kristin Paus til den fantastiske verdenen av termisk energi og CCS var i gang. Men, med alt som skjer i denne organisasjonen har jeg siden 1. mars vært innleid som kommunikasjonsrådgiver med fokus på transaksjonen, karbonfangstprosjektet og å bidra til best mulig intern- og eksternkommunikasjon i en svært spennende periode, sier han.

– Hva er planen nå?

– Veien fremover er relativt åpen. Men jeg søker nye, spennende kommunikasjonsutfordringer, og gjerne i energibransjen, avslører han.