Klimavenner for kjernekraft er en nystartet forening som jobber for å øke aksepten for kjernekraft.

- Vi skal drive en slags folkeopplysning for næringslivet, politikere og folk flest, sier Jan Helge Vassbø til Europower.

Vassbø utmerket seg som en av de mest sentrale vindkraftmotstanderne i Motvind. Det var han som etablerte Facebook-gruppen som det i ettertid har blitt mye strid om, men han trakk seg som administrator i frustrasjon over den interne konflikten og språkbruken som slapp gjennom av andre administratorer i gruppen.

Nå er han hentet inn som kampanjeleder for å løfte spørsmålet om kjernekraft opp på den norske samfunnsagendaen.

- I startfasen blir det et ulønnet engasjement. Klimavenner for kjernekraft har ikke økonomi til noe nå fordi vi er i startgropen. Målet er å bygge det til å bli en organisasjon som får kjernekraft opp på den politiske dagsordenen, sier Vassbø.

Vassbø er fortsatt en engasjert motstander av vindkraft, men nå vil han rette energien og tiden sin mot å jobbe for et av alternativene.

- Vi kan ikke være i mot alt. Vi må begynne å se på hva som er alternativene, sier Vassbø.

For Vassbø har kjernekraften blitt det åpenbare valget, men han erkjenner at det ikke var det naturlige førstevalget. For som så mange andre, var han i utgangspunktet negativt innstilt til kjernekraft.

- Jeg har beveget meg fra å være negativ og skeptisk til å bli for kjernekraft. Når jeg har satt meg inn i fakta, har frykten sluppet taket. Jeg vil jobbe for å få en stabil, sikker og rimelig energikilde til Norge, sier Vassbø.

På spørsmål om det vil være naturlig å rekruttere nye medlemmer blant vindkraftmotstanderne i Motvind, svarer Vassbø både ja og nei.

- Mange vindkraftmotstandere er opptatt av både klima og natur, men det er nok mange motstandere av kjernekraft blant vindkraftmotstandere, sier Vassbø.

Han tror det er mange som kan være interesserte, men at de i likhet med ham trolig må gå noen runder før de endrer mening fra nei til ja. Samtidig opplever han at det er i ferd med å bli et stort miljø med interesse for kjernekraft også utenfor vindkraftmiljøet.

Vassbø mener uansett at kjernekraft bør være et interessant alternativ for alle som er opptatt av klima og miljø.

- Kjernekraft er lite arealkrevende, har svært lite naturinngrep, og det er karbonnøytralt, sier Vassbø.