Konsernstyret i Agder Energi vedtok i går den nye konsernmodellen som også vil gi store endringer i konsernledelsen. Fire nye