Det er i en børsmelding at Småkraft informerer om nyansettelsen av Terje Vedeler, som vil tiltre i stillingen i første kvartal 2020. Vedeler er sivilingeniør i elkraft, kommer fra stillingen som administrerende direktør i Frydenbø Industrier