Aandstad overtar etter Kjell Larsen som tidligere i år annonserte at han ville overføre sitt lederansvar stegvis inntil han slutter i 2021. Larsen har jobbet i selskapet i 40