I en pressemelding varsler Ringerikskraft Nett at de fra 1. desember bytter navn til Føie. Som Europower omtalt for få dager siden,