De to søsterselskapene som nå slås sammen er begge entreprenører innen elektroteknisk infrastruktur med hovedmarkedsområde på Østlandet og Innlandet. Fra